Hilltown Club

Kullanıcı Sözleşmesi

Hilltown Club Üyelik Koşulları

Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş. (“Hilltown”) dilediğinde herhangi bir bildirimde bulunmaksızın, bu sistemi/kartı, bir bankaya, finansman kuruluşuna, grup şirketlerine, 3. kişilere veya ortaklarına devredebilir ve/veya başka programlarla birleştirebilir. Hilltown bünyesindeki AVM yönetim personeli, AVM içindeki mağaza personelleri, AVM temizlik ve güvenlik firmaları çalışanları Hilltown Club üyesi olamazlar. Üye olduğu tespit edilen bu kişilerin üyelik hakkı, Hilltown tarafından iptal edilecektir. Hilltown, önceden bildirim yapmaksızın, Hilltown Club kurallarını, kullanım şartlarını ve faydalarını değiştirebilir, programı durdurabilir, üyelikleri iptal edebilir. Hilltown, şüpheli fiş veya faturaları almama hakkına sahiptir. Tüzel ve şahıs şirketleri adına yapılan harcamaların faturaları sisteme işlenmeyecektir. Tüm üyeler bu koşulları kabul etmiş sayılırlar.

Pazarlama İzni

Formda vermiş olduğum iletişim bilgilerine, ben aksini belirtmedikçe Feriköy Gayrimenkul Yatırım İnşaat Turizm Sanayi Ve Ticaret A.Ş., Esentepe Gayrimenkul Yatırım İnşaat Turizm Sanayi Ve Ticaret A.Ş., Göksu Gayrimenkul Yatırım İnşaat Turizm Sanayi Ve Ticaret A.Ş., Kurtköy Gayrimenkul Yatırım İnşaat Turizm Sanayi Ve Ticaret A.Ş., Mel 2 Gayrimenkul Geliştirme Yatırım İnşaat Ve Ticaret A.Ş., Mel 3 Gayrimenkul Geliştirme Yatırım İnşaat Ve Ticaret A.Ş., Mel 4 Gayrimenkul Geliştirme Yatırım İnşaat Ve Ticaret A.Ş., Kozyatağı Gayrimenkul Yatırım İnşaat Turizm Sanayi Ve Ticaret A.Ş., Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş., Rönesans Yönetim A.Ş., Rönesans Eğitim Vakfı, Rönesans Özel Okulları Eğitim Öğretim Hiz. A.Ş., Tarabya Gayrimenkul Yatırım İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş., Salacak Gayrimenkul Yatırım İnşaat Turizm Sanayi Ve Ticaret A.Ş. ve bunların Grup Şirketleri ve bağlı ortaklıkları, AVM Yönetimi ve Alışveriş Merkezi’nde faaliyet gösteren mağazalar, stantlar ve bunlarla sınırlı olmaksızın sair tüzel/gerçek kişiler tarafından düzenlenen her türlü özel indirim, kampanya, duyuru, etkinlik,  tanıtım, reklam, promosyon, iletişim, yenilik ve bunlarla sınırlı olmaksızın benzeri bilgilendirme ve iletilerden haberdar edilebilmek için e-posta, SMS, MMS, telefon, sair elektronik araç ve posta yoluyla tarafıma süresiz olarak bilgi yollanmasına muvafakat ediyor, izin veriyorum.

Kişisel Verilerin İşlenmesine Dair Bilgi

Kişisel bilgilerimin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla Hilltown tarafından ya da Hilltown adına hizmet veren kuruluşlar tarafından otomatik olmayan yollarla toplanmasına, kaydedilmesine, depolanmasına, muhafaza edilmesine, gerektiğinde değiştirilmesine yeniden düzenlenmesine, açıklanmasına, 3.kişi veya kurumlara aktarılmasına, 3.kişi veya kurumlardan devralınmasına, elde edilebilir hale getirilebilmesine, sınıflandırılmasına ve kullanılmasına muvafakat etmekteyim. Yukarıdaki belirtilen hususları anladığımı,  yasal haklarımın neler olduğunu öğrendiğimi, verilerimin üzerinde gerçekleşen her türlü işlemi onayladığımı ve buna göre rızamı açıkladığımı kabul, beyan ve taahhüt ediyorum.